Thủ tục thay đổi hộ khẩu khi chuyển nhà mới cùng quận

By | 13/04/2017

Câu hỏi : Hiện nay tôi đang sống tại phường 12 – quận 6 – TP.HCM. Tôi có nhu cầu chuyển nhà và muốn chuyển hộ khẩu qua nhà mới ở cùng quận. Nhưng tôi muốn chỉ một mình tôi chuyển khẩu còn các thành viên khác trong gia đình thì không cần chuyển. Vậy phải làm thủ tục như thế nào?.Mong được tư vấn giúp. Xin cảm ơn.

thủ tục đổi hộ khẩu khi chuyển nhà

Thủ tục đổi hộ khẩu khi chuyển nhà mới.

Về việc điều chỉnh những thay đổi trong chuyển đổi sổ hộ khẩu điều 29 Luật cư trú 2006 quy định như sau:

“3.Trường hợp có thay đổi địa giới hành chính, đơn vị hành chính, đường phố, số nhà thì cơ quan quản lý cư trú có thẩm quyền căn cứ vào quyết định thay đổi địa giới hành chính, đơn vị hành chính, đường phố, số nhà của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để đính chính trong sổ hộ khẩu.

4.Trường hợp chuyển đến chỗ ở hợp pháp mới trong phạm vi xã, thị trấn của huyện thuộc tỉnh. Chuyển đi trong cùng một huyện, quận, thị xã của thành phố trực thuộc trung ương. Chuyển đi trong cùng một thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Chủ hộ hoặc người trong hộ hoặc người được uỷ quyền phải làm thủ tục điều chỉnh. Người đến làm thủ tục điều chỉnh phải nộp phiếu báo thay đổi hộ khẩu. Nhân khẩu. Xuất trình sổ hộ khẩu. Giấy tờ chứng minh chỗ ở hợp pháp mới.

5.Trong thời hạn ba ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. Cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều 21 của luật này phải điều chỉnh, bổ sung các thay đổi trong sổ hộ khẩu.

6.Trường hợp làm thủ tục điều chỉnh thay đổi trong sổ hộ khẩu. Người đến làm thủ tục phải là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ. Đối với người chưa thành niên thì việc làm thủ tục phải thông qua người giám hộ hoặc người đại diện hợp pháp theo quy định của pháp luật về dân sự.”

Theo quy định tại khoản 4. Điều 29 này. Nếu chủ nhà muốn  chuyển nhà đến chỗ ở hợp pháp mới trong phạm vi quận. Chủ nhà hoặc người trong nhà hoặc người được uỷ quyền phải làm thủ tục điều chỉnh hộ khẩu.

Thủ tục hồ sơ cần khai  báo bao gồm : thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu, xuất trình sổ hộ khẩu, giấy tờ chứng minh chỗ ở hợp pháp mới.

Nguồn : CafeLand

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *